น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลเมืองสรวง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 350 ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ครับสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

ใบเสนอราคาครับ ใบเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โรงพยาบาลเมืองสรวงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศครับประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โรงพยาบาลเมืองสรวงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลเมืองสรวง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ครับสอบราคาสว่านลมเจาะกระดูก