ผลการประกวดโครงงาน อย.น้อย

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมประดับแก้ว โรงแรมเพชรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด นายวุฒินันท์ ตปนียากร เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดการประกวดโครงงาน อย.น้อย ประจำปี ๒๕๕๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดการการประกวดกิจกรรมและโครงงาน อย.น้อย ปี ๒๕๕๓ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนได้มีการดำเนินงานกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสมของนักเรียน ครอบครัว และชุมชน และทำการคัดเลือกให้มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบสำหรับโรงเรียนอื่นๆ โดยมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวดโครงงาน จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ โรงเรียน

1 ความเห็น

  1. muangsuang พูดว่า:

    ทดสอบแสดงความเห็น

ใส่ความเห็น